Ανακοίνωση πρόσληψης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη σε Ερευνητικό Πρόγραμμα

Ημ/νία Τροποποίησης:
01/10/2020
Κωδικός:
126 - 3 - 0
Άλλο
Θέμα:
Ανακοίνωση πρόσληψης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη σε Ερευνητικό Πρόγραμμα

Πρόσληψη ενός Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για το πρόγραμμα "Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων" που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Φίλιππο Βερβερίδη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Στοιχεία επικοινωνίας : Τηλ. 2810379400 email: ververidis@hmu.gr

Ημ/νια Ανάρτησης:
01/10/2020 - 21:18