Αξιολόγηση 2019

Ημ/νία Τροποποίησης:
16/07/2020
Κωδικός:
10 - 2 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Αξιολόγηση 2019

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού.

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
16/07/2020 - 13:24