ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΑΡ. ΕΞ. 2019-2020

Ημ/νία Τροποποίησης:
02/06/2020
Κωδικός:
143 - 151 - 0
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΑΡ. ΕΞ. 2019-2020

Απόφαση της Συγκλήτου του ΓΠΑ και της Κοσμητείας σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των φοιτητών/τριών στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2019-2020

Ημ/νια Ανάρτησης:
02/06/2020 - 08:15