Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ημ/νία Τροποποίησης:
17/03/2020
Κωδικός:
10 - 2 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
17/03/2020 - 10:37