Λογαριασμός στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημ/νία Τροποποίησης:
10/06/2019
Κωδικός:
25 - 3 - 0
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Λογαριασμός στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογαριασμός στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (email, e-class, VPN, σύστημα ανακοινώσεων κ.α.)

Ημ/νια Ανάρτησης:
21/02/2014 - 12:35