Υπηρεσίες τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων

Ημ/νία Τροποποίησης:
04/04/2017
Κωδικός:
25 - 3 - 0
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Υπηρεσίες τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων

Αίτηση για νέα σύνδεση, για ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης ή για επίλυση προβλημάτων. Αφορά το τηλεφωνικό δίκτυο και το δίκτυο δεδομένων του Γ.Π.Α.

Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσίων VOICE MAIL (AUDIX).

Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικών Συσκευών στο Γ.Π.Α. (Αναλογικές: F-700/2500MMGK, 6210, 9101, 9103, 9110, Ψηφιακές : 8410D-8410B-8434DX )

Ημ/νια Ανάρτησης:
21/02/2014 - 11:46