ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ημ/νία Τροποποίησης:
23/09/2019
Κωδικός:
143 - 3 - 0
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Θέμα:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Επισυνάπτονται τα έγγραφα με οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών του ακ. έτους 2019-2020

 

Από τη Γραμματεία τουΤμήματος

Διόικησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ημ/νια Ανάρτησης:
23/09/2019 - 09:38