Αποτελέσματα Ψηφοφορίας εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Ημ/νία Τροποποίησης:
17/07/2019
Κωδικός:
136 - 3 - 0
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Ημ/νια Ανάρτησης:
17/07/2019 - 12:25