Μητρώο με γνωστικό αντικείμενο “ΓΕΩΡΓΙΑ”

Ημ/νία Τροποποίησης:
06/12/2018
Κωδικός:
36 - 31 - 0
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Μητρώο με γνωστικό αντικείμενο “ΓΕΩΡΓΙΑ”

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων επιλογής/εξέλιξης στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “ΓΕΩΡΓΙΑ” του Τμήματος Ε.Φ.Π

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
06/12/2018 - 09:14