Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης της κας Ευσταθίας Ζευγίτη

28/09/2018 - 18:22 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
28/09/2018
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης της κας Ευσταθίας Ζευγίτη
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Προς:

 

Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

--  κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο, Καθηγητής Γ.Π.Α.(επιβλέπων)

-  κα. Άννα Κούρτη, Αναπ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α.

- κα. Δήμητρα Μηλιώνη, Αναπ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α

Κοιν.:

-  Σύλλογο Φοιτητών

-  Εργαστήρια του Γ.Π.Α.

- Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Ευσταθία Ζευγίτη

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», τη Δευτέρα  1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα του Εργ. Μοριακής Βιολογίας του κτιρίου Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κυρίας Ευσταθίας Ζευγίτη, με θέμα: «Ιική επαγόμενη αποσιώπηση (VIGS) του γονιδίου της β-γλυκοσιδάσης της ελαιορευρωπαΐνης σε φυτά ελιάς».

28/09/2018 - 18:22