Έναρξη και πρόγραμμα διδασκαλίας Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων

21/09/2018 - 19:49 -- Christos Mpalaskas
Ημ/νία:
21/09/2018
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Θέμα:
Έναρξη και πρόγραμμα διδασκαλίας Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρώτο εργαστήριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Οκτωβρίου στις 8:30 στο Ανατομείο. Το πρόγραμμα (θεωρία κι εργαστήριο) καθώς και θέματα που αφορούν το μάθημα θα βρίσκονται ανηρτημένα στο e-student από 24 Σεπτεμβρίου και μετά!

21/09/2018 - 19:49