ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ «ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι και ΙΙ»

21/09/2018 - 17:31 -- Niki Proxenia
Ημ/νία:
21/09/2018
Εργαστήριο Οινολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ «ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι και ΙΙ»
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου Οινολογία ΙΙ θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 14:00, στο αμφιθέατρο Σίδερι, στις 25/9.

Οι εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου Οινολογία Ι θα ξεκινήσουν στις 9:30, στα αμφιθέατρα Σίδερι και Φραγκόπουλου, στις 26/9.

21/09/2018 - 17:31