Εξετάσεις Εργ/ρίου Μεθόδων Γεωργ/μικής Ερευνας (Ανάλ. Δεδομ. με το Spss)

20/09/2018 - 11:31 -- Eleytherios Nellas
Ημ/νία:
20/09/2018
Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων
Θέμα:
Εξετάσεις Εργ/ρίου Μεθόδων Γεωργ/μικής Ερευνας (Ανάλ. Δεδομ. με το Spss)
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου  στο Εργαστήριο «Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας(Ανάλυση Δεδομένων με το Spss)» του 9ου Εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 

θα επαναληφθούν  στις  26  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30-15:00 στη αίθουσα  Υπολογιστών κάτω από το αμφιθέατρο Σίδερη.  

 

Τμήμα1

12:30- 13:45

Τμήμα2

13:45- 15:00

 

Οι φοιτητές ανεξαρτήτως επιθέτου μπορούν να έρθουν είτε στο Τμήμα1, είτε στο Τμήμα2.

Από το Εργαστήριο

Ε. ΝΕΛΛΑΣ

20/09/2018 - 11:31