ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ - ΜΑΘΗΜΑ "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ"

17/09/2018 - 14:46 -- Emmanouil Psomiadis
Ημ/νία:
17/09/2018
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ - ΜΑΘΗΜΑ "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ"
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου

Θεωρίας & Εργαστηρίου της «ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ»

θα πραγματοποιηθούν στις 21/09/2018, ημέρα Παρασκευή

από 11:00 έως 14:00,

στην αίθουσα διδασκαλίας του Εργαστηρίου

17/09/2018 - 14:46