Εξετάσεις Εργ/ρίου Μεθόδων Γεωργ/μικής και Κοιν/κής Ερευνας (Ανάλυση Δεδομένων με το Spss)

05/09/2018 - 16:27 -- Eleytherios Nellas
Ημ/νία:
05/09/2018
Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων
Θέμα:
Εξετάσεις Εργ/ρίου Μεθόδων Γεωργ/μικής και Κοιν/κής Ερευνας (Ανάλυση Δεδομένων με το Spss)
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου  στο Εργαστήριο «Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας(Ανάλυση Δεδομένων με το Spss)» του 9ου Εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης  θα πραγματοποιηθούν   στις  10  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00-14:00 στη αίθουσα  Υπολογιστών κάτω από το αμφιθέατρο Σίδερη.  

 

Τμήμα1

11:00- 12:30

Τμήμα2

12:30- 14:00

 

Οι φοιτητές ανεξαρτήτως επιθέτου μπορούν να έρθουν είτε στο Τμήμα1, είτε στο Τμήμα2.

 

 

 

 

Από το Εργαστήριο

 

Ε. ΝΕΛΛΑΣ

05/09/2018 - 16:27