ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

31/08/2018 - 14:44 -- Georgios Stamatis
Ημ/νία:
31/08/2018
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι γραπτές εξετάσεις στο μάθημα της Υδρογεωλογίας, Θεωρία και Εργαστήριο, θα γίνουν στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 έως 18:00, στην αίθουσα διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

31/08/2018 - 14:44