ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΡΑΣ Εξέτασης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΄'Γεωργικής Υδραυλικής- Αρδευσεις΄ Τμηματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ _14.00 - 17.00

26/07/2018 - 10:13 -- Anastasia Sgoum...
Ημ/νία:
26/07/2018
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Θέμα:
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΩΡΑΣ Εξέτασης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΄'Γεωργικής Υδραυλικής- Αρδευσεις΄ Τμηματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ _14.00 - 17.00
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12/09/2018 και Ώρα 14.00 -17.00 στο Αμφ. Φραγκόπουλου και ΟΧΙ  11.00-14.00.                                                                                                      

26/07/2018 - 10:13