ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

19/07/2018 - 12:22 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
19/07/2018
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ Μ.Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
Προπτυχιακές Σπουδές

Ο Μεταπτυχιακός φοιτητής Γεώργιος Αθανασάκης θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Διαχρονική παρατήρηση πυρκαγιών & Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Νήσο Χίο με Χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπησης και GIS» (Επιβλέπων: Ι. Παπανικολάου) την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

 

Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε.

19/07/2018 - 12:22