Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης

18/07/2018 - 09:27 -- Διατμηματικό Πρ...
Ημ/νία:
18/07/2018
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή 20/07/2018 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας «Ι. Κανδαράκης», η εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής μελέτης της φοιτήτριας κας Ζαγάρη Ελένης, με θέμα: «Επίδραση του λίπους του τυρογάλακτος επί των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και αποδόσεων τυριών τυρογάλακτος».

Εξεταστική Επιτροπή: Καθηγητής Στέλιος Καμιναρίδης (επιβλέπων), Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοφύλακτος Μασούρας, Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Χαρισμιάδου.

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Αν. Καθηγητής

Θ. Μασούρας

18/07/2018 - 09:27