ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΝ. ΚΑΠΕΛΛΑ

12/07/2018 - 14:06 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
12/07/2018
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΝ. ΚΑΠΕΛΛΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Άννα Καπέλλα, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: «Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών ενώσεων με εφαρμογές στη φαρμακοχημεία και σε τεχνολογία ηλεκτρονικών διατάξεων».

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 19.07.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Συνημμένα: 
12/07/2018 - 14:06