ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

09/07/2018 - 14:52 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
09/07/2018
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Αικατερίνη Παπαδάκη, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: “Valorisation of renewable resources produced by sugarcane mills and oilseed processing industries via microbial and enzymatic processes for the production of fumaric acid, wax esters, biolubricants and oleogels” («Αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών από βιομηχανίες επεξεργασίας ζαχαροκάλαμου και σπόρων πλούσιων σε φυτικά έλαια μέσω μικροβιακών και ενζυμικών διεργασιών για την παραγωγή φουμαρικού οξέως, κηρών, βιολιπαντικών και ελαιοπηκτωμάτων»).

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 17.07.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

Από τη Γραμματεία,

Συνημμένα: 
09/07/2018 - 14:52