Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Φ. Πούλιου

04/07/2018 - 22:16 -- Eyaggelia Pappa
Ημ/νία:
09/07/2018
Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας
Θέμα:
Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Φ. Πούλιου
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η Φ. Πούλιου θα παρουσιάσει δημόσια τη διδακτορική της διατριβή την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30 στην αίθουσα διαλέξεων της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ.

Συνημμένα: 
04/07/2018 - 22:16