ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

02/07/2018 - 08:52 -- Georgios Stamatis
Ημ/νία:
02/07/2018
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Την Τρίτη στις 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00-13:0, ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ κ. Δημήτριος Ερμίδης, πτυχιούχος Γεωλόγος, Msc., θα παρουσιάσει την Διδακτορική Διατριβή του.

Η παρουσίαση θα γίνει στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ.

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής

Γεώργιος Σταμάτης

02/07/2018 - 08:52