Πρόσκληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης

26/06/2018 - 13:48 -- European Progra...
Ημ/νία:
26/06/2018
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Πρόσκληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει πρόσκληση για την απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, τους Νέους και την Κοινωνία των Πολιτών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2018.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_en

 

26/06/2018 - 13:48