ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ

15/06/2018 - 11:44 -- Despoina Bouza
Ημ/νία:
15/06/2018
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Θέμα:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

Ο Αμπελώνας του Εργαστηρίου Αμπελολογίας θα είναι ανοικτός από Δευτέρα, 18-06-2018 έως Παρασκευή, 13-07-2018 για την εκτέλεση εργασιών από τους φοιτητές (στη γραμμή που τους έχει ανατεθεί)

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι:

  • Κορυφολόγημα
  • Πέρασμα βλαστών στα σύρματα (στο 2ο σύρμα προσεκτικά)
  • Διαχείριση- καταστροφή ζιζανίων επί της γραμμής
15/06/2018 - 11:44