Κατάθεση προσφορών για αγορά βιολογικού σταφυλιού οινοποίησης

14/06/2018 - 10:18 -- Στράτος Κάναρος
Ημ/νία:
14/06/2018
Διεύθυνση Αξιοπ. Αγροκτ. & Γεωργ. Εκμεταλεύσεων
Θέμα:
Κατάθεση προσφορών για αγορά βιολογικού σταφυλιού οινοποίησης
Προκηρύξεις Διαγωνισμών
14/06/2018 - 10:18