ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Γ.Π.Α.

13/06/2018 - 15:38 -- Michalis Soulis
Ημ/νία:
13/06/2018
Διεύθυνση Οικονομικού
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Γ.Π.Α.
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την μίσθωση δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων (μεγάλης παραγωγικής ικανότητας) ενός ασπρόμαυρου κι ενός έγχρωμου συνοδευόμενου από Η/Υ καθώς και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων μηχανημάτων του Τυπογραφείου καθώς και μίσθωση δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.

Α/Α: 
368
13/06/2018 - 15:38