Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης στα πλαίσια του ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων

12/06/2018 - 17:02 -- Gerasimos Daras
Ημ/νία:
12/06/2018
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής μελέτης στα πλαίσια του ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Β’ στο κτίριο Χασιώτη, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της μελέτης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελένης Βασιλοπούλου, με θέμα: «Κλωνοποίηση, έκφραση του ενζύμου SIRT και μελέτη αλληλεπίδρασής του με βιοδραστικά εκχυλίσματα».

 

ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων

12/06/2018 - 17:02