ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

12/06/2018 - 12:17 -- Emmanouil Psomiadis
Ημ/νία:
12/06/2018
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
Προπτυχιακές Σπουδές

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΠ, ΜΑΘΗΜΑ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ»

Οι εξετάσεις Θεωρίας & Εργαστηρίου της «ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ» θα πραγματοποιηθούν στις 04/07/2018, από 11:00 έως 14:00,

στην αίθουσα διδασκαλίας του Εργαστηρίου

Α/Α: 
1
12/06/2018 - 12:17