ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ - ΕΤΔΑ

11/06/2018 - 12:09 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ - ΕΤΔΑ
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση των επι πτυχίω φοιτητών στα μαθήματα και τα εργαστήρια
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,
ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ
θα γίνει στις 21/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00-13:00 στο ισόγειο του κτιρίου Χασιώτη, αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων.

11/06/2018 - 12:09