Εξετάσεις για το μάθημα "Ανοσολογία" τμήματος ΕΖΠΥ

11/06/2018 - 12:08 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Θέμα:
Εξετάσεις για το μάθημα "Ανοσολογία" τμήματος ΕΖΠΥ
Προπτυχιακές Σπουδές

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν προφορικά στο γραφείο της Επ. Καθηγήτριας Α. Χάγερ, στις 14/6/2018, 2μμ.

11/06/2018 - 12:08