Εξέταση θεωρίας & εργαστηρίου μαθήματος "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ" (2ο ΕΤΔΑ & 4ο ΒΙΟ)

11/06/2018 - 12:04 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Θέμα:
Εξέταση θεωρίας & εργαστηρίου μαθήματος "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ" (2ο ΕΤΔΑ & 4ο ΒΙΟ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Στο συνημμένο έγγραφο, βρίσκονται οι πληροφορίες για την ώρα, τον τόπο και τον τρόπο προσέλευσης στις εξετάσεις του μαθήματος (Θεωρία και Εργαστήριο).

11/06/2018 - 12:04