Εξέταση Εργαστηρίου Γεωλογίας - Ορυκτολογίας (ΕΦΠ)

11/06/2018 - 11:57 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας
Θέμα:
Εξέταση Εργαστηρίου Γεωλογίας - Ορυκτολογίας (ΕΦΠ)
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξέταση του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΦ
θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Ιουλίου 10:00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

11/06/2018 - 11:57