Υλη μαθήματος "Γ. Λογιστική και Αγρ. Εκτιμητική"

11/06/2018 - 11:42 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων
Θέμα:
Υλη μαθήματος "Γ. Λογιστική και Αγρ. Εκτιμητική"
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
H ύλη για το μάθημα "Γ. λΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ" από το βιβλίο του κ. Λιάπη είναι στο αρχείο "ΥΛΗ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_2018_ΒΙΒΛΙΟ_ΛΙΑΠΗ.pdf".

H ύλη για το μάθημα "Γ. λΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ" από το βιβλίο του κ. Τσουκαλά είναι στο αρχείο "ΥΛΗ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_2018_ΒΙΒΛΙΟ_ΤΣΟΥΚΑΛΑ.pdf". Αυτή η ύλη αφορά κυρίως τους παλαιότερους φοιτητές, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μάθημα πριν απο το 2015.

Τα παραπάνω αρχεία είναι ανεβασμένα στο eclass του μαθήματος.
Επίσης στο eclass του μαθήματος "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ"είναι ανεβασμένο στο "ΕΤΟΣ 2018" όλο το υλικό που αφορά την Αγροτική Εκτιμητική και τις Αποσβέσεις.

Απο το εργαστήριο
Νέλλας Ε.

11/06/2018 - 11:42