ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

11/06/2018 - 10:42 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
Προκηρύξεις Θέσεων

Διαβιβάζεται η υπ'αριθμ. Π23ΚΑΣ-29054 προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα:"Προκήρυξη για την πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών, για μια τριετία, στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 611/Γ'/29.05.2018.

11/06/2018 - 10:42