ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΥ

11/06/2018 - 10:39 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Εργαστήριο Οινολογίας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΥ
Διάθεση Προϊόντων

Σας ενημερώνουμε ότι από το εργαστήριο Οινολογίας διατίθενται οι τελευταίες φιάλες Ροζέ Ξηρός Οίνος, εσοδείας 2017, παραγωγής του εργαστηρίου, προς 3 € η φιάλη ή 10 € η τετράδα.
Τα κρασιά παραλαμβάνονται από το Εργαστήριο Οινολογίας στο υπόγειο του κτιρίου Χασιώτη (τηλ 4719).

11/06/2018 - 10:39