Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

11/06/2018 - 10:36 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
11/06/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
Προκηρύξεις Θέσεων

"Ανακοίνωση-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών"

11/06/2018 - 10:36