ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018 του μαθήματος ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

07/06/2018 - 12:47 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
07/06/2018
Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας
Θέμα:
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018 του μαθήματος ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ύλη εξετάσεων 2018, βάσει του βιβλίου (3η αναθεωρημένη έκδοση): κεφάλαιο 4 (ΟΧΙ ενότητες 4.10 & 4.11), κεφάλαια 5 & 6, κεφάλαιο 7 (ενότητες 7.1, 7.4, 7.5, 7.7), κεφάλαιο 8 (ενότητα 8.5), κεφάλαιο 9 (ενότητες 9.1 & 9.2), κεφάλαιο 10 (ενότητες 10.1 & 10.3), κεφάλαιο 14 (ΟΧΙ ενότητα 14.3).

07/06/2018 - 12:47