Οι εξετάσεις στο μάθημα "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ"

07/06/2018 - 12:41 -- Alexandros Lekatsas
Ημ/νία:
07/06/2018
Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων
Θέμα:
Οι εξετάσεις στο μάθημα "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ"
Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 Μαΐου 2018

Οι εξετάσεις στο μάθημα "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" θα διεξαχθούν την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, 14.00 - 17.00, στο Αμφιθέατρο Καλαϊσάκη.

Εκ του Εργαστηρίου

07/06/2018 - 12:41