Ημερήσια Διάταξη 1ης Γενικής Συνέλευσης Σχολής ΤΒΑ

30/03/2018 - 14:46 -- Ioannis Velagkos
Ημ/νία:
30/03/2018
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
Ημερήσια Διάταξη 1ης Γενικής Συνέλευσης Σχολής ΤΒΑ
Συλλογικά Όργανα
Συνημμένα: 
30/03/2018 - 14:46