Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΤΒΑ

30/03/2018 - 14:39 -- Ioannis Velagkos
Ημ/νία:
30/03/2018
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΤΒΑ
Συλλογικά Όργανα
Συνημμένα: 
30/03/2018 - 14:39