Πρόσκληση στην 56η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής

30/03/2018 - 13:53 -- Ioannis Velagkos
Ημ/νία:
30/03/2018
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
Πρόσκληση στην 56η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής
Συλλογικά Όργανα
Συνημμένα: 
30/03/2018 - 13:53