Πρόσκληση στην 3η Γενική Συνέλευση της Σχολής

26/03/2018 - 13:09 -- Ioannis Velagkos
Ημ/νία:
26/03/2018
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
Πρόσκληση στην 3η Γενική Συνέλευση της Σχολής
Συλλογικά Όργανα
Συνημμένα: 
26/03/2018 - 13:09