πρόσκληση σε συνεδρίαση της 4ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής

26/03/2018 - 13:07 -- Ioannis Velagkos
Ημ/νία:
26/03/2018
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
πρόσκληση σε συνεδρίαση της 4ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
Συλλογικά Όργανα
Συνημμένα: 
26/03/2018 - 13:07