ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

29/04/2024 - 13:09 -- Argyroula Lytra
Ημ/νία:
29/04/2024
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων  (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

Συνημμένα: 
29/04/2024 - 13:09