Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην ΓΣ Τομέα Δενδροκομίας-Αμπελουργίας

29/04/2024 - 12:49 -- Maria Marantidou
Ημ/νία:
29/04/2024
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην ΓΣ Τομέα Δενδροκομίας-Αμπελουργίας
29/04/2024 - 12:49