Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

26/04/2024 - 09:59 -- Maria Arfani
Ημ/νία:
26/04/2024
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

Συνημμένα: 
26/04/2024 - 09:59