ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ & ΓΜ_2024-2025

23/04/2024 - 14:21 -- Emmanuel Athanasakis
Ημ/νία:
23/04/2024
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΠ & ΓΜ_2024-2025
Εκλογές
23/04/2024 - 14:21