ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΏΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.ΔΙ.Π._ΤΜΗΜΑ Α.Φ.Π. & Γ.Μ.

23/04/2024 - 14:19 -- Emmanuel Athanasakis
Ημ/νία:
23/04/2024
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Θέμα:
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΏΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.ΔΙ.Π._ΤΜΗΜΑ Α.Φ.Π. & Γ.Μ.
23/04/2024 - 14:19