ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Tεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του ΓΠΑ

05/04/2024 - 11:06 -- Georgia Protekdikou
Ημ/νία:
05/04/2024
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Tεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του ΓΠΑ
Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Tεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

05/04/2024 - 11:06